Prekių kategorijos

Pagrindinis

banner

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos gauname jums naudojantis UAB „Art Inn“ (toliau – Art Inn) interneto svetaine, internetine parduotuve, užsakius Art Inn naujienlaiškį ar apsilankius Art Inn parduotuvėje.

Kviečiame susipažinti su šiuo dokumentu, kad žinotumėte, kodėl renkame asmens duomenis, kaip juos naudojame ir saugome, kokias teises turite savo asmens duomenų, kuriuos tvarkome, atžvilgiu.

Kilus klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės elektroniniu paštu info@artinn.lt.

Slapukai

Kad galėtumėte sklandžiai naršyti mūsų interneto svetainėje, naudojame slapukus, tai yra nedidelius tekstinius failus, išsaugomus jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės mūsų interneto svetainėje.

Naudodami slapukus sužinome, ar tinkamai veikia interneto svetainė, gauname statistinių duomenų apie svetainės lankytojus ir jų naršymą svetainėje, be to, slapukai leidžia individualizuoti svetainės lankytojams skirtą informaciją.

Slapukus galite ištrinti ir valdyti savo nuožiūra. Galite keisti naudojamos naršyklės nustatymus ir pasirinkti, kad naršyklė nepriimtų jokių ar kai kurių slapukų arba atsiųstų pranešimą prieš priimdama slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą rasite čia: www.allaboutcookies.org.

Nepamirškite, kad ištrynus slapukus ar atsisakius juos priimti, gali sulėtėti naršymo sparta, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcijos gali tapti neprieinamos.

Internetinė prekyba

Užsiregistravusiems Art Inn internetinėje parduotuvėje, suteikiama galimybė įsigyti prekių internetu. Registruojantis privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o užsakant prekes – prekių pristatymo vietą. Nenurodę šių duomenų, negalėsite užsakyti internetu prekių ir jų gauti.

Jūsų pateikti duomenys naudojami tik užsakymams administruoti ir vykdyti. Gautą informaciją saugome dešimt metų po paskutinės užsakymo vykdymo operacijos dienos.

Vykdant internetinę prekybą duomenys renkami ir tvarkomi, siekiant su jumis sudaryti ir vykdyti prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

Naujienlaiškiai

Užsiprenumeruoti naujienlaiškį su išskirtiniais pasiūlymais ir informacija apie nuolaidas galite mūsų interneto svetainėje ar apsilankę mūsų parduotuvėse.

Bet kada galėsite atsisakyti naujienlaiškių, pranešdami apie atsisakymą elektroniniu paštu info@artinn.lt arba gautame naujienlaiškyje paspaudę naujienlaiškių prenumeratos atsisakymui skirtą nuorodą.

Elektroninio pašto adresą, kuriuo Jūsų pageidavimu siunčiamas naujienlaiškis, tvarkysime iki atsisakysite naujienlaiškių prenumeratos. Ši informacija bus tvarkoma, tik jūsų sutikimu, siekiant jus supažindinti su mūsų produkcija ir siūlomomis nuolaidomis.

Vaizdo stebėjimas

Siekdami užtikrinti darbuotojų ir jūsų saugumą, turto apsaugą, parduotuvėse vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimo sistema leidžia realiu laiku matyti, kas vyksta parduotuvėse, taip pat daromi vaizdo įrašai. Vaizdo įrašai saugomi 30 dienų nuo jų padarymo.

Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų interesų – darbuotojų, parduotuvių lankytojų saugumo, darbuotojų, lankytojų ir Art Inn turto apsaugos, klientų srautų parduotuvėse monitoringo, Art Inn įsipareigojimų įgyvendinimo fiksavimo.

Duomenų perdavimas

Surinkti asmens duomenys tvarkomi Lietuvos teritorijoje. Jie gali būti pateikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms (įskaitant teisėsaugos ir priežiūros institucijas), kitiems asmenims, jeigu to reikalauja teisės aktai.

Kai kuriems su mūsų veikla susijusiems darbams atlikti pasitelkiame partnerius, teikiančius siuntų pristatymo, mokėjimo, interneto svetainės ir internetinės parduotuvės administravimo, programinės įrangos palaikymo, serverių nuomos, debesijos, naujienlaiškių siuntimo, buhalterinės apskaitos, apsaugos paslaugas. Partneriams pateikiame jūsų asmens duomenis tik tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti (sudaryti ir įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartis, informuoti apie mūsų produkciją, užtikrinti saugumą parduotuvėse ir kt.).

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

  • prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome;

  • prašyti ištrinti netikslius, papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

  • prašyti ištrinti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi neteisėtai arba egzistuoja kiti teisės aktuose numatyti pagrindai tokiam prašymui pateikti;

  • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

  • nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtų interesų ar tiesioginės rinkodaros tikslais;

  • atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, jeigu tokį sutikimą buvote davę;

  • prašyti jums ar kitam asmeniui pateikti skaitmeniniu formatu asmens duomenis, kuriuos gavome iš jūsų ir kuriuos tvarkome automatizuotai, vykdydami su jumis sudarytą sutartį.

    Kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis šios teisės gali būti įgyvendintos nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Norėdami pasinaudoti jums garantuojamomis teisėmis, pateikite mums rašytinį prašymą, jame aiškiai išdėstydami kokias konkrečias teises ir kokių asmens duomenų atžvilgiu norite įgyvendinti.

Prašymą pradėsime nagrinėti tik jums tinkamai patvirtinus savo asmens tapatybę. Į prašymą atsakysime per vieną mėnesį, o jeigu prašymų daug ar jie sudėtingi – per tris mėnesius.

Manydami, kad netinkamai įgyvendiname jūsų teises ar pažeidžiame asmens duomenų apsaugos reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite Inspekcijos interneto svetainėje www.ada.lt).

Kontaktiniai duomenys

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės elektroniniu paštu info@artinn.lt, laiško antraštėje nurodydami „dėl asmens duomenų“.

Politikos atnaujinimas

Šiame interneto puslapyje rasite aktualią mūsų įgyvendinamos asmens duomenų apsaugos politikos versiją. Prireikus ją galime atnaujinti, todėl rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šio puslapio turinį, kad būtumėte susipažinę, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis.